Die Big6 in Afrikaans

Translator: Professor Albert K. Boekhorst

1. Taak definisie
1.1 Definieer die probleem.
1.2 Bepaal die noodsaaklike inligting.

2. Strategieë om inligting te soek.
2.1 Bepaal die moontlike bronne.
2.2 Kies die beste bron.

3. Lokasie en toeganklikheid.
3.1 Lokaliseer die bronne.
3.2 Vind inligting in die bronne.

4. Gebruik van die inligting.
4.1 Gebruik die inligting (bv.: lees, hoor, kyk).
4.2 Verkry relevante inligting uit ´n bron.

5. Sintese.
5.1 Organiseer inligting uit verskeie bronne.
5.2 Toon die resultaat.

6. Evaluasie.
6.1 Beoordeel die resultaat (doeltreffendheid).
6.2 Beoordeel die werkwyse (effisiënsie).