Big6 in Catalan

Translated by: Josep Vives i Gràcia, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona – Catalonia

Les Sis Competències Essencials

1. Definició de l”objectiu
1.1 Definiu el problema.
1.2 Identifiqueu la informació requerida

2. Estratègies de recerca d”informació
2.1 Determineu totes les fonts d”informació possibles
2.2 Seleccioneu les millors fonts

3. Localització i accés
3.1 Localitzeu les fonts d”informació
3.2 Ús de la informació de les fonts seleccionades

4. Utilització de la informació
4.1 Consulteu-la (llegiu, escolteu, mireu, toqueu)
4.2 Extraieu les informacions pertinents

5. Síntesi de la informació
5.1 Combineu les informacions procedents de diverses fonts
5.2 Presenteu els resultats

6. Avaluació
6.1 Jutgeu el resultat final (eficàcia)
6.2 Jutgeu el procés (eficiència)