The Big6 in Esperanto

1 Difino de la tasko
1.1 Difinu la problemon
1.2 Identigu la bezonatan informon

2 Strategioj por sercˆi informon
2.1 Determinu cˆiujn eblajn fontojn
2.2 Eleku la plej bonan fonton

3 Loko kaj aliro
3.1 Trovu fontojn
3.2 Trovu informon en fontoj

4 Uzo de informo
4.1 Engagˆigˆu (t.e. – tio estas-legu, audu, vidu)
4.2 Elprenu utilan informon

5 Sintezo
5.1 Organizu informerojn el fontoj multaj
5.2 Prezentu la rezulton

6 Taksado
6.1 Taksu la rezulton (efektiveco)
6.2 Taksu la procezon (efikeco)