The Big6 in Finnish

Translator: Noora Valkonen

Big6 – Iso6

1. Tehtävän määrittely
1.1 Mistä aiheesta tarvitset tietoa
1.2 Mitä tietoa tarvitset

2. Tiedonhakustrategia
2.1 Mieti kaikki mahdolliset tiedonlähteet
2.2 Valitse parhaat lähteet

3. Tiedon paikantaminen
3.1 Etsi tiedonlähteet
3.2 Etsi tieto lähteestä

4. Käytä tietoa
4.1 Selaa tai silmäile teksti läpi
4.2 Kerää tarvitsemasi tieto tekstistä

5. Synteesi
5.1 Järjestä eri lähteistä koottu tieto
5.2 Esitä työn tulokset

6. Arviointi
6.1 Arvioi työn tuotosta
6.2 Arvioi työprosessia